Latvija un Eiropa – pārdomas

Latvija, salīdzinot uz visas Eiropas fona ir maza valstiņa, kura atrodas Krievijas pierobežā un nav ne īpaši attīstīta ne arī bagāta, bet kopš brīža, kad esam iestājušies Eiropas savienībā mums visiem ir atvērti daudz vairāk ceļi un mēs pēkšņi varam ceļot pa visām Eiropas valstīm līdzi ņemot tikai pasi un labu garastāvokli. Eiropas viens no lielākajiem sasniegumiem ir tieši kopējās valūtas izveidošana, jo tagad ceļojot no valsts uz valsti mums vairs nav jāmaina visur valūtas un mēs varam vienkārši iepirkties ar to pašu valūtu, ko mēs lietojam arī savās mājās.

Pēc manām domām Latvija un Latvijas iedzīvotāji pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ir daudz bagātāki un mums ir daudz vairāk iespējas gan darba meklējumiem, gan ceļojumiem, kā arī vienkārši esot kādā lielākā valstu savienībā dod mums labākas iespējas iegūt zemākas importa un eksporta likmes, kā arī pierādījumu citiem, ka ar mums ir jārēķinās. Bet ne jau viss ar Eiropu saistītais ir tikai un vienīgi labs, jo, piemēram, tā pati vienotā valūta, kas rada tik daudz brīvību rada arī problēmas fiskālajā un monetārajā jomā, kā jau es minēju iepriekšējā rakstā. Un arī nevienam nav noslēpums, ka Eiropas parlamentā un savienības vispārējā vadībā ir salīdzinoši liela birokrātija, kas tad arī nozīmē tikai to, ka ne jau viss ir perfekts un pie visa ir jāstrādā. Un nevajag domāt, ka tāpēc, ka Latvija ir maza, tad mums ir jāļauj lielajām valstīm noteikt visus lēmumus, bet gan mums ir aktīvi jācīnās par savām tiesībām un iespējām, lai mūs citas valstis redz, kā līdzvērtīgu nevis kā vienkāršus malā sēdētājus.

Jebkura savienība un ekonomiskā attīstība var būt gan laba gan arī slikta un tieši mums pašiem tad arī ir jāprot saprast, kura tad no šīm pusēm mums būs saistībā ar Eiropu un vai nu mēs mācēsim izmantot visu ko ES mums dos vai arī tieši otrādi mēs pārtērēsimies un iekritīsim parādu slogā.