Kas mainīsies pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības?

Savas domas izsaka Sabiedrības Transformācijas Institūta direktors Oļegs Soskins.

Atgādināšu, ka pēc Otrā Pasaules kara bija divi modeļi, pa kuriem virzījās Rietumu Eiropas valstis: pirmais modelis, kuru bija radījusi Francija, Itālija un Vācijas Federatīvā Republika, tas attīstījās un pārvērtās par mūsdienu Eiropas Savienību, un bija otrs modelis, kuru nodibināja Lielbritānija, Norvēģija, Zviedrija, Šveice un šis modelis bija tendēts uz brīvas tirdzniecības savienības radīšanu. Tomēr uzvarēja tas modelis, kurā tika atbalstīta Eiropas integrācijas formēšanās, to veicināja vienota valūtas mehānisma radīšana, vēlāk arī pāreja pie vienotām ekonomiskām sistēmām un vienotas ekonomiskas telpas, ar pakāpenisku pāraugšanu vienotā politiskā telpā. Vēlāk, Lielbritānija nolēma pievienoties tām valstīm, kuras jau bija apvienojušās Eiropas Savienībā, jo tā labi saprata, ka šajā procesā zaudēs ekonomiskās sacensības un kļūs par izraidīto valsti Rietumu Eiropas valstu vidū. Tajā brīdi Lielbritānija, Dānija un Zviedrija iestājās Eiropas Savienības sastāvā, bet Šveice un Norvēģija – nē.

Šobrīd Eiropas Savienība ir “paklupusi” pret politisko integrāciju: manāma daļa Lielbritānijas iedzīvotāju ir nostājusies pret politisko integrāciju Eiropas Savienības robežās. Tam pieslēdzās klāt milzīgi spēki, kuri iestājās par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Tāpēc, ka tagad pasaules saimniecības un pasaules civilizācijas attīstībā ir iestājies tāds periods, ka ir radusies konkurence dažādu civilizāciju vidū. Uzskatu, ka Lielbritānija var kļūt par valsti, kura būs atsevišķās, Atlantijas autonomās civilizācijas centrs. Lielbritānijai ir ļoti izdevīgi izstāties no Eiropas savienības, jo tā nav pievienojusies vienotajai Eiropas zonas valūtai un Šengenas zonai. Mūsdienās šī valsts ir viens no varenākajiem starptautis16kajiem finanšu centriem. Turklāt Lielbritānijai ir milzīga zona ar valstīm, ar kurām tai ir sadraudzība un starp kurām Lielbritānija ir Karaliene: Kanāda, Austrālija, Lielbritānijai ir vērā ņemamas pozīcijas Indijā, nerunājot par to, ka tā kontrolē bankas ofšoru zonu, tajā skaitā arī Virdžīnijas salas, Kaimanu salas, Barbadosa u. c. Lielākais vairums Lielbritānijas iedzīvotāju orientējas uz to, lai viņi paši, patstāvīgi varētu virzīties pa ģeopolitisko un ekonomisko ceļu.

Tagad, kad ir nobalsots par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, apkārt Lielbritānijai var sākt veidoties viena no pasaules varenākajām civilizācijām ģeopolitiskajā un ekonomiskajā jomā. Pastāv labvēlīgi apstākļi lai tas viss sāktu veidoties. Arī Holandē ir sarosījušies, izstāšanās no Eiropas Savienības, piekritēji. Karalisko ģimeņu līmenī Lielbritānija un Nīderlande vienmēr ir bijušas ļoti saistītas.

Viennozīmīgi, ka pēc Lielbritānijas izstāšanās Eiropas Savienība tās struktūra kļūs vājāka, pirmkārt jau politiskā struktūra. Vislielākā birokrātiskā kļūda Eiropas Savienībā bija tā, ka viņi centās izveidot vienoto politisko vadību visām Eiropas valstīm, liedzot tām politisko un ģeopolitisko suverenitāti. Tā bija kolosāla kļūda. Plus, vēl tam visam klāt, sāka augt arī Eiropas Savienības birokrātija.

Vēl varam vērot arī citas pretrunas starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību. Lielbritānija tā ir valsts, kura ir orientēta uz privātīpašuma attīstīšanu, tradicionālām tirgus attiecībām, brīvību, tirgu, uzņēmējdarbību un konkurenci. Bet Eiropas Savienība, it īpaši Francija un Vācija, tās ir valstis ar sociālistisko potenciālu, ar regulēšanu, reglamentēšanu, birokrātiju. Te arī ir ļoti liela atšķirība.

Eiropas Savienībai Lielbritānijas zaudēšana būs smags trieciens, bet ne nāvējošs, vienkārši tad sāksies decentralizācijas procesi un par Eiropas Savienības kodolu kļūs Vācija un Francija. Uzskatu, ka procesi būs maigi, bet Eiropas Savienība var pazaudēt globālās valsts statusu, kurš tai bija.

Kāpēc ASV nevēlas Lielbritānijas izstāšanos no ES? Tāpēc, ka viņi nevēlas, lai pasaules tirgū parādās vēl viens spēcīgs konkurents gan ekonomiskajā, gan ģeopolitiskajā, gan finansiālajā jomā, viņi nevēlas, lai angļu mārciņas pārvēršas par varenu ieroci pasaules tirgū.